top of page

Carlos Vila García nº de colexiado G-4718

IMG_20170617_215607.jpg
O psicólogo encargado do Centro é Carlos Vila García.
 
Licenciado na USC en Psicoloxía Clínica e Psicopatoloxía; formado como terapeuta familiar sistémico no Centro Cambio de Vigo.
Mantiven a miña formación ao longo destes anos asistindo a xornadas, congresos e cursos sobre dificultades escolares, conductas adictivas, trastornos de alimentación, comunicación no contorno familiar, dificultades de parella, rehabilitación neurolóxica...
Ao longo de máis de 15 anos traballei en diversas clínicas e centros de psicoloxía, tanto con familias e parellas como de forma individual.
Tamén exercín como psicólogo no centro de recuperación de puntos do carné de conducir e como psicoterapeuta e neuropsicólogo rehabilitador na Fundación Foltra.
Na actualidade, aparte do meu traballo no Centro Claves, son terapeuta colaborador co equipo de psicoterapeutas do Centro de Psicoterapia Amaia (Bertamiráns).
bottom of page