top of page
No Centro de Psicoloxía Claves tamén ofrecemos a posibilidade de psicoterapia online usando unha plataforma exclusiva para este fin e creada en concreto por psicólogos e psicólogas.
Esta plataforma chámase Psypocket.
Pódese utilizar como chat, chamada de voz e, por suposto, video chamada.
Está encriptada de principio a fin e ofrece as maiores garantías de seguridade posibles e total privacidade e confidencialidade.
Só é accesible para profesionais acreditados (psicólogos e psicólogas colexiadas).
terapia online.jpeg
O único que necesitaredes os clientes e clientas será un correo electrónico para solicitar unha conta e así ter un usuario e un  contrasinal, para isto debedes contactar por correo electrónico, teléfono ou WhatsApp co Centro de Psicoloxía Claves.
Esta opción de psicoterapia online está indicada especialmente para:
  • Persoas que teñan impedimentos físicos para acudir a unha terapia presencial.
  • Persoas que por cuestión de tempo non dispoñan do suficiente para acudir presencialmente (longas distancias).
  • Persoas que por distintos motivos non poidan saír da casa (medo a saír ao exterior, dificultades para interaccionar con outras persoas...).
  • Persoas que vivan nunha localidade estranxeira, ou que se despracen moito e non poidan estar na residencia habitual por diferentes motivos.
  • Persoas que se vexan afectadas pola Covid-19 dalgún xeito (que estén confinadas por contacto con positivos, que estén enfermas neste momento, que teñan pasado a enfermidade e aínda non se noten recuperadas, medo a un posible contaxio...).
No Centro de Psicoloxía Claves mantemos protocolos de seguridade frente á Covid-19 (distancia de 2 metros, desinfección antes e despois de cada sesión, ventilación antes e despois de cada sesión, xel hidroalcohólico a disposición dos clientes, toalliñas de papel desbotables no baño, panos de papel)
Para os casos nos que sexa posible sempre sería máis recomendable, desde o meu punto de vista, a psicoterapia presencial, pero a psicoterapia online pode ser tamén unha ferramenta moi válida. Como xa digo pode haber circunstancias nas que non sexa tan indicado esta variante da psicoterapia presencial, nese caso sempre podemos valoralo e decidir a mellor opción.
bottom of page