top of page
O curso dividirase en 5 clases. A frecuencia das mesmas será semanal.
Cada unha de elas terá unha duración aproximada de unha hora. A duración sempre pode depender de como se desenvolva a sesión: segundo as dúbidas que xurdan; se hai unha, dúas ou tres persoas na clase; etc. 
A estrutura, moi resumida, de cada sesión sería a seguinte:
 1. Aspectos básicos do estudo. A motivación. A concentración. A lectura. Explicarase en que consisten eses conceptos e como se pode axudar a melloralos.
 2. O método (1): 
  • Exploración da materia a estudar
  • Lectura (distintos modos)
  • Subliñado (tipos e como facelo)
 3. O método (2):
  • Esquemas (en que consisten, tipos e como elaboralos)
  • Resumo (en que consisten, tipos e como elaboralos)
 4. O método (3):
  • O recordo  (os repasos)
  • Planificación do estudo
 5. O método (4):
  • A memoria (axudas á memoria, técnicas para mellorar aspectos da mesma)
  • O exame (recomendacións para antes e durante)
 
No tempo da clase faranse exercicios para entender e practicar o explicado e ir collendo soltura. Tamén se recomenda exercitarse na casa (de aí o tempo entre clase e clase).
O material necesario que deben traer as persoas que asistan será básico: libreta e bolígrafo; aquí proporcionaremos tamén algún material fotocopiado de apoio.
O prezo do curso é de 50€, se queredes inscribirvos mandádeme un correo electrónico e dareivos o nº de conta donde ingresar e o concepto que debedes poñer.
As clases poderán ser de xeito individual ou en grupos de ata tres persoas. Para organizar grupos e horarios haberá que ter en conta o curso que se está a facer en este momento para facelos o máis parellos posible.
No Centro  de psicoloxía Claves temos en conta as medidas necesarias anti-covid: máscara obrigatoria, lavado de mans ao entrar e saír, aforo limitado (só tres persoas no aula como máximo aparte de min) e distancia axeitada, ventilación e desinfección do local.
bottom of page